Radnice potřebuje souhlas křížovníků k tomu, aby mohla získat od úřadů všechna potřebná razítka. Plomba se týká pozemku, který se rozkládá severně od stanice metra. Pakliže bude řád souhlasit s vyjmutím, městská část mu pomůže s rekonstrukcí farnosti v Bohnicích. „Pokud vše půjde dobře, práce by mohly začít ještě před začátkem léta," řekl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Pokud by k dohodě nedošlo, má radnice připraven plán částečné opravy. „Prostor u metra bychom mohli například předláždit nebo upravit zeleň. Z celkového záměru by nám ale zůstalo torzo a udělali bychom asi jen 40 procent ze zamýšlených úprav. Jsem ale přesvědčen, že by bylo lepší udělat alespoň něco, než čekat, jak v budoucnu dopadne restituční spor," doplnil Petrus.

U stanice metra vznikne nové velké náměstí, na kterém budou pořádány kulturní akce, pak i malé náměstí nebo místo pro trh. Postavena tu bude kašna, vysázena nová zeleň a vztyčen památník architekta přilehlého sídliště Viktora Tučka. V první fázi přestavby vznikne velké náměstí. Náklady na přestavbu ještě nejsou dány, předběžně ale radnice počítá s asi 40 miliony korun bez DPH.