Metropolitní plán ale ještě není zdaleka odsouhlasený, proto jsou stížnosti předčasné, i když poukazují na to, že hlavní město čekají v souvislosti s plánem další vypjaté debaty. Největší diskusi vyvolala Radlická radiála. Ta přivede desítky tisíc aut na břeh Vltavy k Barrandovskému mostu, kde jsou již nyní časté kolony. „Já jsem upozorňoval na to, že zachování průjezdnosti městského okruhu není otázka spojená pouze s Radlickou radiálou, ale s fungováním městského okruhu jako takového,“ řekl pro ČTK na schůzce s lidmi projektant Alexandr Butovič.

Právě s radiálou ale není nový Metropolitní plán nijak spojený. „Radlická radiála se nejspíš začne stavit ještě dříve, než Metropolitní plán bude vůbec platit. Metropolitní plán jsme nyní zveřejnili proto, aby se lidé mohli s dostatečným předstihem připravit na oficiální veřejné projednání. Připomínky vítáme, plán se díky nim zpřesňuje,“ vysvětlil pro Blesk.cz mluvčí Institutu plánování a rozvoje Prahy Marek Vácha

Podle Butoviče se připravuje řešení také pro Pelc-Tyrolku a Barrandovský most. Radiála nicméně zklidní dopravu v oblasti Jinonic, Butovic, Radlic, Košířů a Smíchova, protože posbírá řidiče z ostatních silnic, dodal projektant.

Nové parkoviště pro tisíce aut by mělo vzniknout na Zličíně:

Video
délka: 01:45
1080p 720p 360p

Karel Grabein Procházka (ANO) mluví o plánované stavbě parkoviště na Zličíně. Tadeáš Provazník

„Co se týče znečištění ovzduší, tak příspěvek Radlické radiály je podlimitní. Tím, že se vstupuje na území, kde je nadlimitně překročený benzoapyren, tak je navrženo kompenzační opatření formou výsadby 400 stromů. Je to nad rámec toho, co je požadováno za to, že se tam vůbec bude kácet,“ řekla Olga Šambergerová ze sdružení Pudis-Satra, které stavbu připravuje. Výstavba silnice, jejíž náklady se očekávají ve výši 14 miliard korun, by měla začít v roce 2019.

Košíře i Kavalírka

Podle plánu by navíc měla v Praze 5 vzniknout zástavba severně od Plzeňské ulice v Přírodním parku Košíře, kde jsou dnes dle současného územního plánu zelené plochy a celoměstský systém zeleně. Mohlo by také dojít k likvidaci parku Kavalírka, na jehož místě je zakresleno obytné území.

„Mohu potvrdit, že jsme oficiálně dosud nebyli vyzváni k podání připomínek ke zveřejněnému plánu. Jakmile nám, stejně jako všem ostatním městským částem, bude dána tato možnost, jsme velmi dobře připraveni hájit naše zájmy,“ uvedla Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru územního rozvoje Prahy 5. Dodala, že na zveřejněném Metropolitním plánu je zakreslena řada zásahů v oblasti městské části, které jsou pro ni nepřijatelné. „V žádném případě nejde o konečnou a schválenou verzi plánu. Jde o verzi, která musela být zveřejněna pro účely Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí tzv. SEA a územní plánování,“ vysvětlil na závěr pro Blesk.cz starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).