Cestování po Jižní spojce je obtížnější kvůli odstavenému autobusu směrem na Smíchov. Tvoří se tady kolony, které vlivem události sahají až na úroveň magistrály. Řidiči jedoucí tímto směrem musejí počítat se zdržením.