Konstrukce Nuselského mostu podléhá dlouhodobým a pravidelným odborným prohlídkám. Právě díky tomuto monitorování situace bylo v minulosti možné odhalit nedostatky, které tato stavba ve své složitosti ukrývala.

„Pomocí výsuvného žebříku bylo možné nahlédnout pod konzoly mostu a zjistit stav železobetonových desek a chodníků. Do tubusu v mostní konstrukci pronikala voda, jejíž přítomnost s vazbou na provozování metra byla nežádoucí,“ vysvětlil důvody zahájení generální rekonstrukce vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) Jan Zemánek.

Pokrok zásadně pomohl

Velký zásah do konstrukce mostu se zaměřil na problémy v oblasti životnosti stavby, které bylo potřeba vyřešit. Díky pokroku v mnoha technologických oblastech se upravila, vyměnila nebo modernizovala podstatná část celého přemostění Nuselského údolí.

„Betonové desky pod chodníky mostu vykazovaly sníženou únosnost, nahradily je proto prefabrikáty zhotovené ve vysoké kvalitě. Některé prvky procházejí ochrannou sanací, původní izolační souvrství z poslední opravy bylo obroušeno a nahrazeno pásovou asfaltovou izolací,“ uvedl některé z příkladů úprav na Nuselském mostě Jan Zemánek.

Velkým oříškem během zmiňované rekonstrukce bylo vymyslet, jakým způsobem budou samotní pracovníci k budově fyzicky přistupovat. Přemostění se nachází vysoko nad údolím, a tak byla na místě obezřetnost. „Dodavatel stavby si poradil velmi dobře. Vyrobil originální posuvné vozíky, které se systémem vláčků posouvají od opěry k opěře,“ vysvětlil důmyslné řešení odborník TSK. Rekonstrukce Nuselského mostu má být hotová ještě do konce letošního roku.

Podívejte se na fotografie z odborné kontroly Nuselského mostu před a během rekonstrukce:

Fotogalerie
11 fotografií

Letos slaví podstatně starší výročí 660 let od položení základního kamene Karlův most. Podívejte se na speciál pořadu Selfie z Prahy, který se této legendární stavbě věnoval:

Video
délka: 07:27.47

Speciál o Karlově mostě: Jak vypadá uvnitř? Proč ho stavěli z mléka? A proč neplní přání? Matěj Smlsal, David Vaníček, Hudebnibanka.cz