Pražané by se ale v třídění bioodpadu mohli ještě zlepšit. Analýza za rok 2016 ukazuje, že téměř pětinu směsného komunálního odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, který mohl skončit v jedné z pražských kompostáren.

Třídění má v tomto případě smysl. Bioodpad je totiž zpracován na kompost, který je využit k obnově půdy a rekultivaci zeleně v metropoli. 

„Substrát z kompostu pomáhá k obnově půdy zatěžované intenzivním zemědělstvím. Proto jsme rádi, že si služba rok od roku získává více příznivců. Zatímco v roce 2015 bylo celkem svezeno 6 410 tun bioodpadu, loni už to bylo 7 660 tun,“ vyzdvihuje nárůst popularity tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Ne vždy se Pražanům povede do hnědé popelnice vytřídit to, co tam patří. Jakmile dojde ke kontaminaci se složkami, které tam nemají co dělat, nelze jej kompostovat.

Co do popelnice nepatří?

Do popelnice rozhodně nepatří živočišné exkrementy, živočišné tuky a oleje, maso, kosti, masové omáčky a vývary, obalové materiály nebo uhynulá zvířata.

Co do popelnice patří?

Popelnice zejména slouží k vyhození posekané trávy a listí. Do kontejneru ale můžete hodit také ovoce a zeleninu, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zvadlé rostliny i zbytky pečiva.

Fotogalerie
7 fotografií