I přes přání dvou třetin lidí, kteří hlasovali v anketě ohledně rekonstrukce pěší stezky na Ladronce, se radnice Prahy 6 rozhodla zpracovat studii podle svého. Součástí ankety bylo několik otázek týkajících se chodníku pro návštěvníky v Tomanově ulici, vedle kterého by měla vzniknout dráha pro bruslaře. To ale většina lidí odmítla.

Na to však ve výsledku radnice nebrala ohled, a proto se lidé rozhodli přistoupit k petici, která by mohla záměr změnit. Radnice nerespektuje výsledky veřejné ankety, ve které se občané vyslovili pouze pro rekonstrukci pěší cesty, bez jejího rozšíření o bruslařskou dráhu. Takový postup je pro nás nepřijatelný, a proto bychom chtěli pomocí této petice přimět radnici, aby od tohoto záměru upustila,“ uvádí autor petice Michal Volf.

Nepochopení záměru

Plánovaná rekonstrukce se však dá pochopit dvěma způsoby. „Jako nejvhodnější trasa pro doplnění tras byla občany navržena „Severní dlouhá trasa“ podél Tomanovy ulice. Občané doporučují zachování stávající pěší cesty, odděleně od dráhy pro in–line, a také omezit rozsah kácení keřů či případně stromů,“ popisuje radnice v dokumentu o výsledcích ankety.

Zrekonstruovat pouze pěší zónu bez jakékoli in-line dráhy si ale přeje 63 procent lidí. Podle místních podobná dráha nepatří do této části parku, kterou hojně využívají rodiče s dětmi, senioři nebo pejskaři. Ti tu mohou naleznout klidnější část prostranství, kde nemohou potkat lidi na bruslích, kolech či běžce, kteří se pohybují spíše po hlavních trasách. Peticí by rezidenti chtěli dosáhnout toho, aby se vedení městské části řídilo podle rozhodnutí občanů, nikoli vlastního uvážení.

Zákaz segwayů?

Druhou velice diskutovanou otázkou, která rozděluje rezidenty, je plánované zakázání vozítek segway v oblasti Ladronky a obory Hvězda nebo celé městské části. Koncem minulého týdne došlo k prvním jednáním rady a komisí. K nelibosti provozovatelů společností ale zatím převládá názor na plošný zákaz těchto dopravních prostředků v celé Praze 6.

Městská část však ke „stolu“ nepozvala žádného z provozovatelů. Ti jsou přitom ochotni jednat a přijít na kompromis. „Měl jsem snahu se sejít s panem starostou Prahy 6, ale nikdy jsem nedostal žádnou odpověď. Osobně vycházím z toho, že ze zákona pohyb segwayí je na Praze 6 legální, a snažím se svou práci dělat zodpovědně, kvalitně a s respektem k uživatelům parku Ladronka a obory Hvězda,“ popisuje pro Blesk.cz jednatel společnosti segwaytour, s. r. o. Michael Šmíd.

Zatím však není jisté, jak celé jednání dopadne. Lidé se k této otázce staví na sociálních sítích nejednotně. Část z nich by si přála, aby segwaye z ulic zmizely. Druhá část však říká, že vymezení určitých tras je nejlepším způsobem. Hlavně kvůli menšímu zásahu radnice do svobody podnikání. 
Fotogalerie
18 fotografií