V sobotu 20. února 2016 se místní kaplan a jezuita Petr Vacík rozhodl pro úklid místa, kde běžně provádí zpovědi. To se nachází pod točitým jižním schodištěm v kostele Nejsvětějšího Salvátora hned vedle sakrária, otvoru blízko hlavního oltáře, kam se vylévá voda použitá při náboženském obřadu nebo věci, které se používají při obřadech a nesmí se vyhodit do běžného odpadu. 

„Sakrárium bylo přikryté kulatým prkýnkem na cibuli. Jednoho dne jsem se tedy rozhodl, že si tam dám prkýnko hranaté, ale předtím si to vyluxuji. Takže jsem našel hodinku ve svém programu a začal jsem luxovat, když jsem vysál jeden z kamenů, který se pouze přicucl a nešel vyluxovat,“ popsal nálezce reliéfu Petr Vacík. Tím kamenem bylo právě malé torzo Krista.

Kdo je autorem?

Podle Martina Staňka z Akademické farnosti Praha se jedná o mimořádný nález. „Reliéf je velice významný díky jeho uměleckému zpracování a také zachovalosti,“ uvedl Staněk. Torzo Krista je podle něj z přírodního kamene z oblasti Loun, kdo ho ale vytvořil a pro koho, vědci zatím nezjistili. „Dílo mohl vytvořit jak český, tak zahraniční autor, a to jak pro Karla IV., tak i pro jeho nástupce Václava IV.,“ dodal Staněk.

V kostele Nejsvětějšího Salvátora našel místní kaplan unikátní fragment Krista.
V kostele Nejsvětějšího Salvátora našel místní kaplan unikátní fragment Krista.
Autor: Daniel Černovský
Pokud máte zájem se na vzácný a loni objevený fragment podívat zblízka, máte možnost. Vystavený bude v kostele Nejsvětějšího Salvátora od 1. března do 14. dubna.