Pražští vegani se po celý rok snaží přesvědčit druhé k zamyšlení se nad etičtější formou stravování. „I kdybychom přesvědčili jednoho, pomůže to stovkám zvířat, které by během života snědl a taky k udržitelnosti planety,“ říkají aktivisté.

O víkendu se rozhodlo několik veganů apelovat na lidi stravující se v rychlých občerstveních, kam člověk chodívá bez rozmyslu toho, co vpraví do úst. „Věděli jste, že k výrobě jednoho stogramového hamburgru je potřeba přes dva a půl tisíce litrů vody? Což odpovídá dvěma měsícům neustálého sprchování?“ otvírali zajímavé téma vegani, když se s nimi dal člověk do řeči.
Vegani se snažili upozornit na utrpení zvířat a taky smysl veganství vůči naší planetě.
„Každičký den jako lidé spotřebujeme více než sto tisíc nové půdy. Zatímco průměrný vegan během roku využije 670 metrů čtverečných půdy, vegetarián už potřebuji trojnásobek a člověk, který se stravuji běžnou stravou s masem 18x větší plochu. Je to markantní rozdíl,“ poukazují aktivisté na ohromné plýtvání s přírodními zdroji a zbytečné zabíjení zvířat, na které se dívají jako na cítící a myslící bytosti, které stejně tak jako lidé potřebují lásku.

Cílem tichého protestu nebylo vykřikovat hesla a povyšovat se, ale ukázat kolemjdoucím skrze videa, co se děje za zdmi velkochovů a bio chovů, které mají lidé spojené s lepším zacházením se zvířaty. 

Fotogalerie
9 fotografií