Pražští vegani se po celý rok snaží přesvědčit druhé k zamyšlení se nad etičtější formou stravování. „I kdybychom přesvědčili jednoho, pomůže to stovkám zvířat, které by během života snědl a taky k udržitelnosti planety,“ říkají aktivisté.

O víkendu se rozhodlo několik veganů apelovat na lidi stravující se v rychlých občerstveních, kam člověk chodívá bez rozmyslu toho, co vpraví do úst. „Věděli jste, že k výrobě jednoho stogramového hamburgru je potřeba přes dva a půl tisíce litrů vody? Což odpovídá dvěma měsícům neustálého sprchování?“ otvírali zajímavé téma vegani, když se s nimi dal člověk do řeči.
Vegani se snažili upozornit na utrpení zvířat a taky smysl veganství vůči naší planetě.
Autor: Eva Fornálová
„Každičký den jako lidé spotřebujeme více než sto tisíc nové půdy. Zatímco průměrný vegan během roku využije 670 metrů čtverečných půdy, vegetarián už potřebuji trojnásobek a člověk, který se stravuji běžnou stravou s masem 18x větší plochu. Je to markantní rozdíl,“ poukazují aktivisté na ohromné plýtvání s přírodními zdroji a zbytečné zabíjení zvířat, na které se dívají jako na cítící a myslící bytosti, které stejně tak jako lidé potřebují lásku.

Cílem tichého protestu nebylo vykřikovat hesla a povyšovat se, ale ukázat kolemjdoucím skrze videa, co se děje za zdmi velkochovů a bio chovů, které mají lidé spojené s lepším zacházením se zvířaty. 

Fotogalerie
9 fotografií