Stavební práce v základní škole na Zbraslavi zásadně změnily konec školního roku. Děti dostaly vysvědčení již 14. června, nový školní rok začne nejpozději 19. září. Mezitím městská část dohlíží na to, aby se práce nezpozdily ještě více.

Rozšíření kapacity budovy Nad Parkem se připravuje už několik let, celkově má přestavba přijít na přibližně 40 milionů korun.

Třetí kontrolní den stavby se věnoval hlavně kontrole prováděných bouracích prací a vyzdívek nových příček. Začalo se už s přípravami na práce okolo nových rozvodů kanalizace, vody, elektřiny a ústředního topení.

Vizualizace, jak bude škola vypadat po prázdninách.
Vizualizace, jak bude škola vypadat po prázdninách.
Autor: Praha-Zbraslav

Nová tělocvična

Začátkem července zahájili dělníci také výkopové práce pro novou tělocvičnu. Ty se ale neobešly bez komplikací. U zdi tělocvičny nalezli kostru člověka starou několik desítek let.

Barevná škola

Pro kmenové třídy volí pestrou podlahu s klidnějším tónem nábytku. Naopak v družinách dává šedivá podlaha vyniknout barevnému vybavení. Světlé podlahy chodeb se doplňují s barevnými dveřmi.

Tělocvična bude modrá. Pro dětské toalety použijí modré a zelené obklady. Třídy budou vybaveny standardními tabulemi, které ale umožní následné zavádění moderních technologií do výuky. 

Důležitou částí je návodný informační systém. Veškeré vybavení bylo konzultováno s vedením školy, aby návrh dobře odpovídal jejich zkušenostem a provozním požadavkům.

Podívejte se na průběh rekonstrukce i budoucí podobu školy:

Fotogalerie
19 fotografií