Pražané loni odevzdali ve 20 sběrných dvorech, které provozuje město, přes 70 tisíc tun odpadu. Odevzdávat tam mohou suť, nábytek i elektrozařízení. Tuto možnost využilo více než 350 tisíc obyvatel hlavního města. Vyplývá to z materiálu, který dnes projednali pražští radní. Provoz sběrných dvorů stál loni podle vypsané veřejné zakázky asi 48,9 milionu korun. 

Lidé s trvalým pobytem v Praze mohou do sběrných dvorů zdarma odkládat například objemný odpad z domácnosti, suť, dřevo, kovy, vyřazené elektrospotřebiče či pneumatiky.

Pryč se starým textilem

Od loňského roku přibyla také možnost odevzdávat vyřazený textil. Ve městě je asi 190 speciálních kontejnerů na sběr oblečení, nové se ale městu nedaří umisťovat. Praha proto zavedla možnost odevzdávat je ve sběrných dvorech. Sebrané věci putují do Diakonie Broumov.