Občané do sběrného dvora, který se nově nachází v ulici Teplárenská 9, mohou odkládat jakýkoli odpad z provozu domácností. Odložit je možné cokoliv objemného a nebezpečného, ale i dřevo, bioodpad, kovy nebo elektrozařízení.

Předání odpadu od obyvatel s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy je bezplatné. Zpoplatněn je odběr pneumatik, a to částkou 25 korun za kus. Do množství 1 metr krychlový na osobu měsíčně je možné zdarma odevzdat i stavební suť z bytových úprav. Rovněž je omezen jednorázový návoz odpadu, a to vjezdem vozidel maximálně do 3,5 tuny.

Provozní doba ve sběrných dvorech:

Pondělí–pátek: 8:30–18 hodin (v době zimního času je sběrný dvůr otevřený do 17 hodin)

Sobota: 8:30–15 hodin