Se studenty se ve čtvrtek sejde ministryně Kateřina Valachová. Na schůzce je chce informovat o tom, jak plánuje zajistit, aby mohli dostudovat. Ministerstvo ve středu uvedlo, že by měla být v říjnu či listopadu vypsána přijímací řízení, po kterých by úspěšní uchazeči mohli nastoupit do škol v letním semestru.

Okamžitý přechod studentů UJAK na veřejné vysoké školy není podle ministerstva možný, což ukázala právní analýza. „Z hlediska zákonných předpisů i organizace celého procesu je prakticky nemožný a týkal by se jen malého počtu studentů UJAK v neučitelském studijním oboru,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Další studenti, kteří nevyužijí ani možnosti dostudování v některém ze studijních programů akreditovaných na UJAK, ani možnosti nastoupit k dokončení studia v letním semestru, se budou moci přihlásit ke studiu v řádném termínu na příští akademický rok. Celý postup, jak studentům pomoci, by měli děkani pedagogických fakult projednat v příštích dvou dnech.

Speciální pedagogiku na UJAK podle dřívějších informací studuje zhruba 700 studentů, z nichž je většina pedagogů doplňujících si kvalifikaci. Studenti však dosud zastávají jiný názor než ministerstvo školství. Většina chce dostudovat na této soukromé vysoké škole, nechce tak dělat přijímačky a přejít na veřejnou VŠ.