"Kalamitu v Dejvicích způsobilo hrubé porušení zákona ze strany Pražských vodovodů a kanalizací. Vinu, kterou soukromý provozovatel pražské vodovodní sítě dosud popíral, dokládá paradoxně sama souhrnná zpráva firem PVK a Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) k celé situaci. Po rozboru materiálu jsme ve spolupráci se znalci nalezli mnoho nesrovnalostí, které PVK usvědčují ze zásadních chyb v postupech a následně poskytování zavádějících informací pro zastření skutečnosti," upozornil advokát David Bascheri zastupující iniciativu občanů z pražských Dejvic a Bubenče.

V souhrnné zprávě, kterou vydala PVK, je podle něj například jasně citováno, že voda obsažená v rekonstruovaném potrubí byla vpuštěna do distribuční sítě 22. května. Výsledky mikrobiologické a biologické analýzy odebraných vzorků se však PVK dozvěděla až 24. května. "Déle než dva dny tedy kolovala v síti voda neznámého složení, což absolutně odporuje právním předpisům," kritizoval Bascheri.

Podle zástupců iniciativy Otrávení Pražané je i laikovi zřejmé, že při odstávce vody nad 24 hodin, což byl údajně i tento případ, může dojít k bakteriálnímu nakažení vody. "Je jasně přikázáno mít výsledky testů před vpuštěním vody spotřebiteli. K čemu by pak testy byly, kdyby napřed tekla otrávená voda, a až pak by se zjistilo, že byla otrávená?"

Pochybení popírají

V tomto bodě má iniciativa pravdu. Podle vyhlášky je v případě 24hodinové odstávky vody skutečně potřeba udělat testy vody. K této situaci ale nedošlo. Alespoň podle Matěje Čermáka, vedoucího oddělení hygieny vody Hygienické stanice hlavního města Prahy.

"Vše je přesně stanoveno vyhláškou. Ta uvádí, kdy je potřeba dělat rozbor vody. Tamní situace nesplňovala tyto podmínky. Nebyla přerušena dodávka vody, nešlo o havárii, u které se dalo předpokládat, že došlo ke kontaminaci. Žádná z těchto podmínek nenastala," vysvětlil Čermák. 

"Dokonce i kdyby vodárna odebrala vodu z řadu, kde prováděla plánovaný zásah, a počkala na výsledky, tak by pravděpodobně neodhalila chybu. Tak to alespoň naznačil náš experiment, při kterém jsme se celou situaci pokusili simulovat. Vodárna je objektivně zodpovědná za situaci, ale ve skutečnosti nic neporušila a nezanedbala. V zásadě nic nešlo udělat jinak," dodal hygienik.

Nařčení iniciativy se brání i ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

"Postupovali jsme, jak jsme měli. Shodou nešťastných okolností se ale v místě u vodovodního řadu objevila prasklina a do ní začala prosakovat kanalizace. Kontaminovaná voda obsahovala bohužel noroviry. Na místě jsme provedli chemickou a senzorickou analýzu. Ta byla v pořádku a odeslána dál do laboratoře. Je to běžná praxe, kterou děláme dokonce nad rámec našich povinností i tam, kde je řad odstaven na méně jak 24 hodin. Mikrobiologická analýza trvá 48 hodin. Nedá se urychlit, ale zkoušíme nové metody, které by nám dobu zkrátily," popisuje Mrkos.

Co se v Dejvicích vlastně stalo 

Kontaminaci vody v Praze 6 způsobil průsak z kanalizace, na kterou je mimo jiné napojena Ústřední vojenská nemocnice. Tisíce obyvatel Dejvic a Bubenče byly bez pitné vody od 24. do 28. května. Onemocnělo 4144 lidí, z toho 33 skončilo na lůžku v nemocnici. Z vody kontaminované bakteriemi a viry měli střevní potíže.

PVK udělala řadu sedmimetrových sond a ještě v době havárie prostřednictvím georadarového průzkumu našla nestandardní křížení vodovodního a kanalizačního řadu. "V místě křížení byl průsak odpadní vody do vodovodního potrubí," popsal Mrkos. Podle zákona přitom musí být kanalizační potrubí uložena pod vodovodním. "Takové porušení norem jsme v Praze ještě nezaznamenali," uvedl.

Kanalizace pochází z roku 1925, vodovod byl pod ni uložen v roce 1960. "O tom křížení nebyla žádná zmínka, ani v projektu, ani v žádných mapách," uvedl Mrkos. 

Voda byla podle Mrkose znečištěna v pátek 22. května. "Od odpoledních hodin kolovala v Dejvicích kontaminovaná voda," řekl. Vyhodnocení laboratorních testů trvalo 48 hodin. Pražská hygienička Zdeňka Jágrová zastupitelům oznámila, že první podezření na onemocnění dostali hygienici od lékařů v sobotu 23. května v pozdních večerních hodinách.

Iniciativa chce plošné odškodnění

V průběhu nedělního dopoledne hygienici a PVK kontaktovali magistrát a policii. Jágrová i Mrkos odmítli vyjádření starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), který tvrdí, že o situaci magistrát informovala až radnice.

Starosta zastupitelům řekl, že bude žádat prošetření situace kolem znečištěné vody a také revizi smluv uzavřených s PVK a firmou Veolia.

Tento krok požadují i Otrávení Pražané. Kromě toho iniciativa žádá plošné odškodnění poškozených občanů Dejvic a Bubenče a nefinanční náhradu škody od viníka kontaminace (PVK). Například v podobě výstavby dětských hřišť v zasažené lokalitě, úhrady vzniklých ztrát všem školským zařízením, nabídky ozdravných pobytů pro seniory, zajištění spolehlivého systému včasného varování obyvatel a podobně.