Lidové noviny získaly spis Beránkova obvinění, z nějž vyplývá, že úředník porušil povinnosti při správě cizího majetku a předpisy o pravidlech hospodářské soutěže. Za to ho stíhá protikorupční policie.

Beránek v roce 2012 řešil, zda má město Metrostavu proplatit faktury za dodatečné práce, které nebyly doslovně ukotveny ve smlouvě. Postupoval proto na základě dřívějšího posudku právní kanceláře White & Case, který radil, aby magistrát sám zkontroloval, zda cena dodatečných prací nepřesáhla zákonných 20 % hodnoty celé zakázky.

Město proto uzavřelo smlouvu se společnostmi Valbek, Satra a Weil, které měly na starost „kategorizaci“ těchto prací. Až na základě výsledku pak Beránek podepsal faktury pro Metrostav.

Za zmíněnou kategorizaci ale Praha zaplatila 30 milionů korun a právě kvůli nim policie Beránka stíhá. Podle kriminalistů byla analýza zcela nadbytečná, protože ji měl v rámci své práce zajišťovat stavební dozor, tedy společnost Inženýring dopravních staveb (IDS).

Jenže s tím nesouhlasí právníci z kanceláře White & Case ve zmiňovaném posudku. „Jako jeden z takových nedostatků vnímáme skutečnost, že tato smlouva dostatečně nemotivuje IDS k tomu, aby při své činnosti dohlížel na to, aby finanční prostředky vynakládané magistrátem hlavního města nebyly zbytečně zvyšovány, respektive aby bylo dílo včas dokončeno,“ citují Lidové noviny dokument.

Ať je vinen, nebo ne, je Beránek v souvislosti s kauzou kolem tunelu Blanka překvapivě jediným obviněným. Nikdo neřeší ani zjevně chybnou smlouvu s IDS, která stavbu nedozoruje, jak by měla, ani odpovědnost politiků.