Zaměření výstavy Muzeum od sklepa po půdu reflektuje široký záběr této národní instituce. Výstava sice nezačíná přímo ve sklepě, ale v suterénu ano. Návštěvníci se tu seznámí s historií Národního muzea a především s osobnostmi, bez kterých by muzeum vůbec nemohlo vzniknout.

Proto nemůže chybět osoba Josefa Schulze, který nejenže navrhl budovu Národního muzea, ale také jeho veškeré vybavení. „Kromě prachuvzdorných vitrín, ve kterých je výstava instalována, navrhl architekt Schulz i například lavičky, na kterých dodnes návštěvníci odpočívají,“ řekla kurátorka sbírky moderního textilu Miroslava Burianová.

Budovy Národního muzea

V prvním patře pak výstava představí další budovy, které pod Národní muzeum patří. „Národní muzeum není pouze tato historická budova v čele Václavského náměstí. Celá instituce se skládá z pěti složek, tedy Přírodovědeckého muzea, Historického muzea, Českého muzea hudby, Náprstkova muzea a Knihovny Národního muzea,“ vyjmenovala Burianová.

Každé budově je věnovaná samostatná vitrína. Návštěvníci se mimo jiné dozvědí, že tam, kde dnes sídlí České muzeum hudby, byla kdysi četnická stanice, v místech, kde je dnes Náprstkovo muzeum, byla vinopalna a tam, kde stojí Přírovědecké muzeum, bylo zimoviště cirkusů.

Cesta exponátů

V dalším patře výstava seznámí návštěvníka s tím, jak se vlastně jednotlivé exponáty do muzea dostanou. Kromě nákupů a darů jde také o spolupráci s různými institucemi a firmami.

„Jednou takovou zajímavou firmou, se kterou spolupracujeme, jsou Severočeské doly. Ty ke 200. výročí založení Národního muzea darovaly mimořádně cennou sbírku zkamenělin z dolu na hnědé uhlí. Sbírka čítá zhruba 4000 exemplářů rostlin i živočichů a ukazuje život v oblasti tzv. bílinského jezera v době před 17-19 miliony let,“ řekla další z kurátorek paleontoložka Jiřina Došková.

Závěr výstavy se nachází v nejvyšším patře a věnuje se především aktuálním problémům. Najdeme zde vitrínu věnovanou ženskému boji za rovnoprávnost, ale také vitrínu věnovanou olympijským kolekcím. „Závěr výstavy nám prezentuje skutečnost, že situace a věci, které nás obklopují, se mohou v budoucnu stát historickým artefaktem,“ upozornila Burianová.

Zábava i pro děti

Kurátorky výstavy nezapomněly ani na děti. Výstava je doplněna o interaktivní pátrací hru. „Hra je realizovaná prostřednictvím rozhovoru dvou dvojic postav - architekta Josefa Schulze a mladé studentky, která je určena pro starší děti a také holuba Emila a muzejní myši Elvíry. Tato dvojice cílí hlavně na ty nejmladší návštěvníky, kteří si zábavu s touto dvojicí užijí především v Nové budově, kde je dětská zóna Myšárium,“ uzavřela Burianová.

Video
délka: 03:07.89

Zahájení provozu Národního muzea po 42 měsících Blesk Praha Jiří Marek

Fotogalerie
40 fotografií