Stěží se dá fotografická tvorba Jiřího Machta2 charakterizovat jedním slovem. Svým novátorským přístupem, který sám pojmenoval jako „sendvičová metoda“ se z běžné fotografické tvorby zásadně vymyká. „Experimentoval jsem s tím už během studií, kdy jsem analogicky vrstvil negativy na sebe. Dnes už to jde pochopitelně snáz, díky počítačům,“ řekl fotograf dříve pro Blesk.cz. Vrstvené snímky ještě upravuje a koloruje, přičemž vznikají často nesourodé atypické koláže.

Vnitroblock aktuálně zdobí 20 fotografií ze škatulky těch nejnovějších. „V umělcově nejnovější tvorbě poznáváme typické “machtovské” prvky - jako je sugestivní barevnost, adventurní hravost, extatické světelné prožitky a pochopitelně výbušné erotické jinotaje,“ představuje výstavu Water of Life její kurátorka Renáta Mužíková. „Základem zůstává fotografie jako nosné médium, využití zrcadel a kombinování nejmodernějších výtvarných technik a prostředků,“ pokračuje kurátorka. „Jiří Macht2 vlévá svým uměním do oka i duše živou vodu. Voda je zdroj života a na zdech galerie Vnitroblock se nyní zrcadlí v nikdy nevysychajících kapkách.“ Mnohé návštěvníky, kteří se v tvorbě umělce shlédnou, navíc jistě potěší fakt, že výstava je prodejní.
Video
délka: 01:38.42

Tvorba Jiřího Machta2 vychází z obyčejných fotografií, které se snaží fotografovat neobyčejně. Umělec často vrství jeden motiv na druhý, díky čemuž vznikají pozoruhodné výtvory. Takto například vypadala jeho výstava v galerii Neptun na Břevnově. David Zima

Kde: Vnitroblock, Tusarova 791/31 – Holešovice.
Kdy: Do 31. srpna, úterý až sobota 9–22, neděle 9–20, pondělí 12–22.
Vstupné: Zdarma.

Fotogalerie
26 fotografií