Jako o první vlaštovce promluvila o aktuální komorní výstavě, sestávající z několika pozoruhodných předmětů, vystavených v jedné místnosti, mluvčí UPM Radka Potměšilová. „Letos totiž museum k poctě Vojtěcha Lanny chystá více akcí,“ prozradila. Konkrétně 7. února totiž UPM oslaví 135 let od založení, jež inicioval právě zmíněný mecenáš, proto chystá představení velkolepých kusů podmalovaného barokního skla, které též pochází z Lannových sbírek.

„Původní sbírky byly umístěny do protější budovy Rudolfina, než byla podle návrhu architekta Josefa Schulze postavena nynější budova. Když se tak stalo, prakticky celou ji vyplnily umělecké předměty z Lannovy sbírky,“ doplnila Potměšilová. A právě z ní také pochází drobná „ochutnávka“ dalších připravovaných výstav a akcí.

Nádobí, porcelán, sklo

Nachází se v prostoru tzv. „zahradního vchodu“ do musea z Široké ulice. Veřejnosti je přístupná zdarma. Dominuje ji busta Vojtěcha Lanny, kterou zrobil patrně nejvýznamnější představitel českého realismu – Josef Václav Myslbek. Dále jsou k vidění různé předměty nedozírné hodnoty, které museum dílem Lannovy štědrosti na sklonku 19. století obdrželo.

Na výstavu Vojtěch Lanna dohlíží coby busta, kterou vysochal Josef Václav Myslbek.
Na výstavu Vojtěch Lanna dohlíží coby busta, kterou vysochal Josef Václav Myslbek.
Autor: David Zima

„K tvorbě sbírky přistupoval vědecky, s cílem sestavit ucelené vývojové řady v daném odvětví uměleckého řemesla,“ prozrazuje Filip Wittlich kurátor Centra dokumentace sbírek. „V tehdejší době se jednalo o průkopnický čin, jenž představuje cenný příspěvek ke vzniku oboru užitého umění. V Lannových sbírkách se nenacházely pouze rarity, ale také doklady technologického a uměleckého vývoje.“

Na pohled atraktivní je například kovová láhev ve tvaru knihy, ozdobená rytinou sv. Jiří, která pochází patrně z roku 1675. Neméně pozoruhodný je také pohár s šupinovým dekorem, který pro změnu spadá do renesančních let. Mimo nich je možné si prohlédnout různé renesanční číše, barokní porcelánovou mísu nebo pozoruhodnou černou amforu na víno z konce 18. století, která je zdobená motivy kozoroha.

Doba, která přála štěstí

Při příležitosti otevření výstavy do Prahy z Rakouska přicestoval také Lannův pravnuk Hubertus Trauttenberg. Ten dojetím jen těžko hledal slova. „Můj pradědeček měl štěstí, že žil v době, kdy se mohl věnovat svému hobby, tedy sběratelství. Na konci jeho života totiž přišel ten nešťastný nacionalismus, který způsobil 1. světovou válku, následoval nacismus, fašismus a další,“ uvedl.

Video
délka: 00:40.88

Výstava věnovaná sběratelské činnosti Vojtěcha Lanny se nachází v jedné místnosti u vchodu do prostor musea. Nabízí pohled na řadu nevšedních uměleckých předmětů, které za svého života Vojtěch Lanna nasbíral. David Zima

„Měl štěstí, že se stal největším sběratelem v Evropě s největším přesahem. Byl to převelice bohatý člověk. Co mne ale vždycky fascinovalo, že na svém bohatství nechal participovat i další osoby. Uměl být štědrý pro různé sociální nebo kulturní zařízení, například kostely. Co z jeho odkazu ale zůstalo? Bohužel ne mnoho,“ uvedl Trautenberg. „Snad jen Villa Lanna v Praze, rodinná vila v Gmundenu, a to, co se dnes nachází ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea.“

Sběratel a průmyslník

Vojtěch Lanna se narodil do významného rodu rakouských průmyslníků, kteří se postupně přistěhovali nejprve do jižních Čech, posléze do Prahy. V ní se Vojtěch angažoval především přestavbou a modernizací přístavů při Vltavě – v Libni, v Karlíně nebo v Holešovicích. Zároveň se jeho firma podílela na různých významných stavbách v Praze a jejím okolí, například na budově Uměleckoprůmyslového musea. Jeho umělecká sbírka byla prý ve své době největší v Čechách.

Kde: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2.
Kdy: Do 31. května 2020, úterý 10–20 hodin, středa až neděle 10–18 hodin.
Vstupné: Volné.

Fotogalerie
19 fotografií