Gorily jsou podle ředitele zoologické zahrady Miroslava Bobka u návštěvníků velmi populární. „Jsou to velvyslanci volné přírody a volně žijících goril tady v srdci Evropy,“ uvedl. Připomněl, že zoo díky tomu, že má gorily v Praze, může také pomáhat lidoopům ve střední Africe. Ti se takovému fešnému příbytku každopádně těšit nemohou. Vyjít má na 210 milionů korun a je koncipovaný tak, aby co nejvíc splýval s okolním svažitým prostředím.

Přesun do bezpečí, komfortu a nenápadnosti

„O novém pavilonu goril jsme mluvili a bojovali za něj víc než šest let,“ prohlásil ředitel zoo Miroslav Bobek. Přestěhovat gorily bylo podle něho nutné kvůli tomu, že jejich současný příbytek je v záplavové oblasti. „Deklarovali jsme proto nutnost postavit nový pavilon na místě, které bude před povodní naprosto bezpečné,“ uvedl Bobek. Lokaci vybrali zaměstnanci zoologické zahrady již po záplavách v roce 2013, stavbu ale podle Bobka nejvíce oddálil nesouhlas městské části Troja.

„Děkuji všem, kdo nás jakkoli podpořili. Samozřejmě hlavně zřizovateli, ale neméně také všem přátelům a příznivcům Zoo Praha, kteří na tzv. povodňové konto přispěli částkou 35 957 653 Kč,“ neskrýval ředitel vděk dobrodincům, kterým není život osmičlenné gorilí tlupy lhostejný.​

Nový gorilí příbytek bude prostornější a interiér bude podle architekta Petra Bouřila připomínat domov zvířat ze střední Afriky. Zvenku bude nenápadný se zelenou střechou. „Motto zadání bylo, že nejlepší pavilon v zoologické zahradě je ten, který je málo vidět. Proto jsme se řídili tím, aby byl pavilon v terénu skrytý a nekonkuroval přírodním horizontům a krajinnému rázu,“ uvedl architekt.
Takto bude nový pavilon goril vypadat po dokončení.
Autor: Zoo Praha

Pavilon bude zapuštěn pod usedlostí Sklenářka a obsypán vytěženou zeminou. Celý jeho areál zabere téměř 4 000 m2, z toho vnitřní expozice 581 m2. Jeho součástí by měl být venkovní amfiteátr i místnost stylizovaná do podoby africké školy.

Bezzubí sousedé

V novém objektu by měli žít vedle goril také luskouni, které slíbila darovat zoo z Tchaj-peje. Jedná se o bezzubé šupinaté savce, kteří se živí hmyzem. K pavilonu také vznikne několik přístupových cest. V jeho blízkosti nechá zoo postavit nový vstup do areálu zahrady z ulice Pod Hrachovkou.

Hmyzožravec Luskoun.
Autor: profimedia.cz

Memento povodní

Pro výstavbu nového pavilonu goril se Zoo Praha rozhodla kvůli zkušenostem z povodní v letech 2002 a 2013. Současný pavilon je v nejnižší části zoologické zahrady, která byla při záplavách v roce 2002 zatopena a zemřel gorilí samec. Při povodních v roce 2013 je zoo přemístila do protipovodňové věže a chovatelé je jezdili krmit ve člunu.

Fotogalerie
39 fotografií