V jedné z hlavních přízemních chodeb pražského magistrátu je od pondělku k vidění nová výstava, která vzešla ze soutěže Duše stromů. Tu pod záštitou magistrátu hlavního města organizovaly Lesy hl. m. Prahy (LHMP) během září. Cíl byl jednoduchý. Výtvarně zpracovat otázku: Jak si představuji duši stromu? A umělecké počiny se začaly kupit jeden na druhý.

Těžký výběr

„Dohromady se sešlo více než 1 400 výtvarných děl, na výstavě se prezentuje 200 z nich,“ sdělila mluvčí LHMP Petra Fišerová. „Zbytek jich bude vystaven ve Stromovce při akci Den stromu 18. října, kde vyniknou především nadrozměrná díla.“ Mezi obrazy, které se dostaly do toho nejužšího výběru, nicméně bodovaly i obrazy talentovaných umělců, kteří ještě nenastoupili povinnou základoškolskou docházku. Nejmladším byly tři roky, nejstarším přes dvacet let. Soutěž totiž byla otevřená všem bez rozdílu.

„Překvapila nás obrovská účast více než 100 škol napříč celou republikou, včetně těch pro hendikepované děti,“ sdělil ředitel LHMP Ondřej Palička. Díla představují průřez různých technik i velikostí, od kreseb, maleb po slepované koláže i například za využití listí či nařezaných větviček stromů. Mnohé laborovaly s fantazií, jiné se stromy snažily personifikovat, objevily se i cizojazyčné výtvory včetně zasněných nočních motivů při úplňku.

Výstava Duše stromů vyplňuje celou dlouhou chodbu magistrátu hl. m. Prahy v přízemí. K vidění jsou kolikrát pozoruhodné výtvory, na nichž se z hlediska významu i estetiky prakticky stírají věkové rozdíly.
Výstava Duše stromů vyplňuje celou dlouhou chodbu magistrátu hl. m. Prahy v přízemí. K vidění jsou kolikrát pozoruhodné výtvory, na nichž se z hlediska významu i estetiky prakticky stírají věkové rozdíly.
Autor: David Zima

„Této výstavy si cením, protože ukazuje, že i děti od malého věku mají k městské zeleni vřelý vztah,“ sdělil náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), který má v gesci právě oblast životního prostředí. Co konkrétně jej na výstavě zaujalo? „Mne velice těší, že děti většinou vnímají strom v zeleném rozpuku. Tedy strom, který nám dává život,“ pravil. To ředitel LHMP byl viděl pozitivum výstavy především z estetického hlediska. „Nelze říct, zda je hezčí to, co dělali děti, nebo dospělí. Toho si vážím, že se při těchto výtvorech naprosto stírají věkové rozdíly,“ uvedl Palička.

Praha se zazelená, ale…

Podle Hlubučka jsou stromy podstatnou a nepřehlédnutelnou součástí hlavního města a „především každého z nás. Ostatně stromy zde byly dříve než člověk. Obzvláště ve městě poskytují stín, ochlazují okolí, mnohé z nich slouží jako kryt živočichům a také nám dávají plody,“ uvedl náměstek směrem k ovocným stromům. Hlubuček také potvrdil, že výsadba milionu stromů do příštích osmi let je v metropoli nejen chtěná, ale také reálná.

„Již 270 tisíc stromů bylo vysázeno za uplynulý rok v Satalicích, Řeporyjích či v Běchovicích. Do konce roku by mělo přibýt dalších 25 tisíc stromů,“ řekl náměstek. Většinou by mělo jít o smíšené lesy. Ty jehličnaté totiž i v Praze úpí kvůli kůrovci.

Video
délka: 01:29.83

Výstava Duše stromů vyplňuje celou dlouhou chodbu magistrátu hl. m. Prahy v přízemí. K vidění jsou kolikrát pozoruhodné výtvory, na nichž se z hlediska významu i estetiky prakticky stírají věkové rozdíly. David Zima

„Je to vážné, ale neřekl bych, že kalamitní,“ sdělil Hlubuček. „Na území hlavního města se nachází zhruba 6 % smrkových porostů, přičemž všechny jsou kůrovcem zasaženy.“ Nejvážnější situace je podle Paličky například v Divoké Šárce nebo v Modřanské rokli. Přesto je magistrát i s LHMP na případný úbytek stromů připraven, a to i s ohledem na lidský faktor. „Je-li v Praze strom pokácen, vždy se snažíme hledět na to, aby to bylo s náhradní výsadbou nových stromů v několikanásobné výši,“ uvedl Hlubuček.

Dny stromů

Výstava je součástí a vlastně i prvním výstupem projektu LHMP Dny stromů, které se v Praze konají od 7. do 18. října. Ten spočívá v různých akcích, které pražští lesníci chystají pro veřejnost – ať už se jedná o vycházky do Kunratického lesa, exkurze ve Stromovce či výpravy za pražskými netopýry. Blíže o akci včetně možnosti rezervace na nejrůznější akce se dozvíte ZDE.

Kde: Budova magistrátu, Mariánské náměstí 2.
Kdy: Do 31. října, pondělí až čtvrtek 8 – 18 hodin, pátek 8 – 16 hodin.
Vstupné: Zdarma.

Fotogalerie
29 fotografií