Celkem sedm akátů pracovníci Lesů hlavního města Prahy z Ječné ulice odstranili koncem letošního března. V průběhu června se zde však počítá s výsadbou desítky nových stromů stejného druhu. V následujících letech tak bude stromořadí opět kompletní a poskytne lidem stín během horkých letních dnů.

Lesníci nově umístěným stromům budou poskytovat během prvních pěti let intenzivní péči, aby se akátům v Ječné dařilo. Více porostu sem bohužel vysázet nelze. Jde o maximální počet, který se nijak nedostane do kolize s vodovodním potrubím.