Z běžně nepřístupných památek na Praze 1 se během víkendu 7. a 8. září otevře pohořelecká hradba bastion č. VIII. Návštěvníci budou mít také možnost projít na jinak uzavřenou vyhlídku na Petříně za Štefánikovou rozhlednou ze strážního domku. Vstupní prostor a schodiště zpřístupní Dům u Šturmů, interiér zámecké kaple sv. Eliáše, ve Vojanových sadech barokní kaple sv. Terezie z Avily, barokní refektář v klášteře Dominikánů u sv. Jiljí. Prostory otevřou návštěvníkům také dva paláce, Thurn-Taxisův a Žofín.

V rámci dnů evropského dědictví se otevřou dveře do památek na území pražské Troji. Zájemci si mohou prohlédnout objekty jako například Trojský pivovar, Panský statek, Osada Rybáře nebo kaple sv. Václava i kaple sv. Kláry na trojských vinicích.

Speciální výstavy

Zpřístupněné budou i kostely na Praze 8. Například kostel sv. Václava, kostel sv. Vojtěcha, kostel U Jákobova žebříku nebo kostel sv. Cyrila a Metoděje. Speciální program a prohlídky si pro návštěvníky přichystal na sobotu 14. září kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Otevřená bude i Nová Synagoga na Palmovce, Grabova vila nebo Libeňský zámek.

Program dnů evropského dědictví láká turisty i na zlevněné vstupné některých výstav nebo na prohlídky nad rámec běžného vstupného. Speciální prohlídky provedou návštěvníky třeba Havlíčkovými sady, letohrádkem Hvězda, areálem Nového židovského hřbitova v Libni nebo krytu Folimanka.

Dny evropského dědictví mají za cíl podpořit ochranu kulturního dědictví. Česká republika se jich účastní od roku 1991. Součástí události je i zvýšit povědomí o turistických možnostech jednotlivých měst. Letošní ročník začíná 7. září a končí v neděli 15. září.

Více naleznete zde.

Fotogalerie
5 fotografií