O založení četnictva na tradičním území rakouské říše rozhodl císař František Josef I. dne 8. června 1849. Obecní stráž pro dozor nad městskými sady v Praze pak byla zřízena 20. července 1858, stala se základem pozdější pražské městské policie.

„Městská policie tehdy pečovala o pohodlí, řád a bezpečnost města a jeho obyvatel,“ řekla Blesku ředitelka Muzea policie Marcela Machutová. „Měli však také dozor nad řemeslníky, dohlíželi na správné míry a váhy potravin na trzích a podobně. Dbát však měli i o čistotu a okrasu města,“ uvedla. V druhé polovině 19. století neměli tito „měšťáci“ téměř žádnou jistotu zaměstnání. Stát se snažil bezpečnostní službu řešit změnami mnohých právních úprav a činnosti státních policejních úřadů.

Těžká práce strážníkova

Být v roce 1858 městským „policajtem“ nebyl žádný med – povinností byla spousta! Dohlíželi i na blázince, potraty či daně odváděné do policejního fondu z provozu nájemních vozů (taxi) a nosítek. „Městská policejní stráž měla německý název ‚Thurmwächter‘, ve dne dozor v pražských ulicích prováděla denní stráž ‚Tagwache‘, večer je střídala noční ‚Nachtwache‘,“ vysvětlila Machutová. Ti noční například také rozsvěceli zhaslé pouliční lampy. Doplňovali policisty Vojenského policejního strážního sboru, kterých bylo v Praze něco pod 300.

Pražští policisté na Staroměstském náměstí v roce 1910.
Pražští policisté na Staroměstském náměstí v roce 1910.
Autor: Muzeum policie

Stejné zůstalo krédo

Stabilita práce pro městské policisty přišla až později. „V roce 1918 se hroutí monarchie a vzniká Československá republika, která přebírá organizační strukturu rakousko-uherského bezpečnostního aparátu,“ prozradila Machutová.

Městská policie se pak vyvíjela až do dnešní podoby, na kterou čekala desítky let. Výročí čtvrtstoletí své novodobé historie si připomněla loni. „Ulice Prahy začali střežit strážníci 11. května roku 1992,“ řekla jejich mluvčí Irena Seifertová. „Od té doby strážníků přibylo, vybavení i výstroj se přizpůsobily moderním trendům, změnily se kompetence. Zůstalo krédo, se kterým jdou každý den do služby: plnit své povinnosti, chránit zájmy města a jeho obyvatel, zachovávat ústavu, zákony a obecně závazné předpisy,“ uvedla.

Službu u nové Městské policie hlavního města Prahy svým slibem roku 1992 začalo prvních 87 strážníků.

Fotogalerie
8 fotografií