Loni v březnu se na Václavském náměstí strhla hotová mela, kterou začal zdánlivě nevinný přestupek - muž zaparkoval svým volkswagenem v místě, kam auta nesmí. Video, které v posledních dnech pobouřilo veřejnost, zachycuje brutální zákrok strážníků - muži v uniformě hříšníka povalí na zem, spoutají ho, pak ho dovlečou do auta a strážnice mu se slovy „Co do mě kopeš, ty zm*de?“ dá pěstí.

Spoutání za špatné stání

Podle městské policie se ale vše seběhlo jinak. „Řidič chtěl namísto předložení dokladu totožnosti s vozidlem z místa ujet,“ uvedl k zákroku její mluvčí Jan Čihák. „Strážníci proto opětovně a důrazně řidiče vozidla vyzvali, a to za použití výzvy »jménem zákona«, aby zanechal svého protiprávního jednání.“ Muž se však v autě měl uzamknout a výzev strážníků nedbat.

„Dotyčný byl strážníky opětovně vyzván, aby respektoval jejich pokyny, a z důvodů svého protiprávního jednání prokázal svoji totožnost s výstrahou, že pokud tak neučiní, nezbude strážníkům nic jiného, než ho předvést ke zjištění totožnosti na místní oddělení Policie ČR, a to i za použití donucovacích prostředků,“ uvedl k případu Čihák. Teprve potom se prý strážníci dali do akce, kterou zachytila kamera.

Agrese, nebo vzdor?

Po celou dobu zákroku se muž choval agresivně, dokonce kopl do jednoho ze služebních vozidel,“ vysvětlil dále mluvčí. Jak moc „agresivně“ si muž počínal, je patrné na videozáznamu - na strážníky neútočí ani je nečastuje žádnými vulgaritami. Pouze se vzpírá zadržení. Byl tedy takový zákrok hned několika strážníky vůbec adekvátní? „V obecné rovině jsou chvaty v rámci donucovacích prostředků v pořádku,“ uvedl pro Blesk.cz mluvčí pražské městské policie. Totéž prý platí i pro nevybíravý útok strážnice. „Bylo v pořádku, že strážnice přikročila k nezbytnému překonání odporu.“ 

Stejný názor zastává i Libor Hadrava (ANO), radní pro oblast bezpečnosti a kriminality, sám bývalý policista. „Zásah byl zcela poplatný reakci a chování zadrženého včetně jeho jednání,“ řekl Blesk.cz. Celý případ šetřila také Policie České republiky, která ho ale odložila.

„Přijali jsme v tomto případě trestní oznámení vůči strážníkům Městské policie hl. m. Prahy,” uvedl mluvčí Policie ČR Tomáš Hulan. „Došli jsme k závěru, že se nejednalo o trestny čin ani přestupek ze strany strážníků. Z toho důvodu bylo další šetření odloženo.”

Zatímco podle zákona se strážníci zachovali tak, jak měli, převládá ve společnosti stále otázka, zda byl takovýto zásah bez výhrad adekvátní. „Z objektivních informací je nutno konstatovat, že dotyčný muž se dopustil dopravního přestupku, a to porušení zákazové značky zákazu zastavení, což byl spouštěč celé situace,“ připustil pro Blesk.cz Václav Peričevič, místopředseda Spolku Šalamoun, který se snaží dohlížet na pochybení moci veřejných činitelů. „Spolek Šalamoun přesto považuje zákrok za zcela nepřiměřený a neadekvátní dané situaci.“

Fotogalerie
7 fotografií