„Občany žádáme, aby nevyhazovali jehličnany do popelnic, ale vždy vedle nich. To, aby v nádobách zůstalo místo pro další odpadky a nevznikaly kolem černé skládky,“ uvedl Komarnický. „Obyvatele činžovních domů nebo novostaveb, kteří mají popelnice na směsný i tříděný odpad ve vnitrobloku, případně v domě, prosíme o odložení stromku k nejbližšímu veřejnému stanovišti tříděného odpadu,“ dodal. Stromky by měly být důkladně odstrojené, aby z nich mohla vzniknout štěpka nebo kompost. Umělé vánoční stromečky by pak měli lidé vozit pouze na sběrné dvory.

Pražské služby zároveň apelují na občany, aby se vánočních stromků nezbavovali v přírodě. „Prosíme, v žádném případě je neodnášejte do lesa nebo městského parku, zapomenuté ozdoby a háčky by mohly ublížit drobným živočichům, ptákům i divoké zvěři,“ řekl Komarnický.

Popeláři s valníkem

O svoz stromků se budou starat posádky menších nákladních vozů s valníkem i speciálně vyčleněná běžná popelářská auta. Sváží je na překladiště a následně do kompostáren. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků skončí ve spalovně v Malešicích. Za loňský rok popeláři odvezli přibližně 250 tun tohoto svátečního bioodpadu z celé Prahy.

Pražské služby zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha. Zbytek svozu odpadu v Praze zajišťuje společnost AVE CZ a další firmy.

Fotogalerie
7 fotografií