Od školního roku 2020/2021 totiž ke spolupráci mezi Prahou 11 a Vestcem dojde. A jak uvádí v tištěných radničních novinách Prahy 11 radní pro oblast školství Zuzana Ujhelyiová (Piráti), tentokrát s posvěcením magistrátu. „Nejedná se se o vytvoření společného školského obvodu,“ říká s tím, že Praha 11 s Vestcem porůznu spolupracuje už od roku 2008.

Poslední slovo mají ředitelé

Praha 11 se k dohodě uvolila z toho důvodu, že na její školy nezřídka dochází děti z jiných pražských obvodů a také mimo Prahu. „V drtivé většině případů za tyto žáky městská část nedostává žádné peníze,“ vadí Ujhelyiové. „Klíčovým bodem nově uzavřené dohody je závazek obce Vestec hradit jihoměstským školám neinvestiční výdaje na každého žáka. Tyto finance zůstanou přímo ve školách, které s nimi budou moci dále pracovat.“

Rozhodnutí o přijetí žáků s trvalým pobytem mimo Prahu 11 stále zůstává na rozhodnutí jednotlivých škol, kteří ve smyslu výše uvedené dohody mohou s obcí Vestec uzavírat dílčí smlouvy o spolupráce,“ ozřejmuje radní. Svoz žáků z Vestce do Prahy 11 by podle radní měla zajistit speciální autobusová linka.

Bylo nebylo

S Vestcem hodlala Praha 11 v užším módu spolupracovat už loni. Tehdy na stole bylo memorandum o spádovosti dětí z Vestce výměnou za finanční krytí dostavby ZŠ Květnového vítězství. Pochopení pro dohodu však neměl radní hl. m. Vít Šimral (Piráti), kvůli čemuž z ní sešlo. „My jako obec máme ze zákona povinnost zajistit pro děti povinné školní docházkou co nejbližší spádovou školu. Hrozilo, že by Praha 11 neměla dostatek kapacit pro umisťování svých dětí,“ sdělil loni v létě pro Blesk.cz Šimral.