Šmejdi čili tzv. podvodní prodejci často za značně nadnesenou částku prodávají prakticky laciné zboží pod příslibem exkluzivity, kvality a luxusu. Skutečnost ovšem bývá jiná a senioři jsou často nuceni i pod psychickým nátlakem vyložit na stůl nemalý finanční obnos, který si třeba šetřili na něco jiného. Podle Radničních novin Prahy 3 se v Praze pohybují tři druhy těchto šmejdů.

Podomní, telefonisté a předváděči

Jedni chodí od jedné domácnosti do druhé, jiní telefonují a ti třetí zvou na nejrůznější hromadné předváděcí akce. Tzv. šmejd navštěvující „se objeví u dveří s neuvěřitelně výhodnou nabídkou tarifu elektřiny nebo tepla. Může se prokázat falešným průkazem nebo navštívenkou. Ve skutečnosti nabízí nevýhodné smlouvy se skrytými poplatky, dlouhou výpovědní lhůtou a sankcemi plynoucími z předčasné výpovědi,“ varuje zpravodaj.

Šmejdi, kteří své zákazníky lákají přes telefon, „zpravidla tvrdí, že svým souhlasem se k ničemu nezavazujete,“ uvádí měsíčník. „Pamatujte ale, že i ústní dohoda je platná. Vypovědět smlouvu, která vám pak dorazí poštou, bývá obtížné a může vám to pořádně zkomplikovat život.“

I když jich ubylo, stále se v Praze a jejím okolí děje dost předváděcích akcí. „Pod lákavou nabídkou bezplatného výletu a následného posezení u oběda se vám snaží vnutit laciné cetky. Ty mívají třeba podobu zázračných kosmetických nebo léčivých preparátů,“ stojí ve zpravodaji. „Nepodepisujte žádné smlouvy ani nekupujte nic, o co opravdu nestojíte.“

Bdělost na místě

Nenechat se oklamat není v dnešní době jednoduché, ale ani nemožné. Podezření v případě takovýchto zkušeností může vyvolat už jen nápadně přeuctivá nabídka něčeho zdarma. Zároveň také není od věci, osloví-li vás nějaký podomní prodejce či snad telefonát nebo zvací leták, prokonzultovat jeho nabídku s někým blízkým potažmo s ombudsmanem pro seniory Prahy 3 (tel. 222 116 451, e-mail: ombudsmanproseniory@praha3.cz).

Nikdo nikoho totiž nemůže nutit k tomu, aby se rozhodl hned – pokud ano, je to rovněž důvod k tomu se k případné nabídce otočit zády. Nikdy není vhodné podepisovat něco ve spěchu či pod nátlakem – tím spíše, pokud si člověk daný dokument řádně nepřečetl nebo mu nerozumí.