Magistrát hlavního města hodlá problém dostupného bydlení řešit družstevními byty. Projekt se teprve rozjíždí. Praha 3 v tomto ohledu udělala krok vpřed už nyní. Bodový systém pro přidělování bytů schválila rada městské části koncem loňského podzimu.

Vodítko: Bytová nouze

„Každý, kdo zažádá o obecní byt, bude hodnocen podle bodových kritérií, která zohledňují míru bytové nouze, ve které se žadatel nachází,“ uvádí místostarosta Ondřej Rut (Zelení). Zohledňovat se bude především to, zda se jedná o jednotlivce, rodinu s dětmi, fyzicky či psychicky handicapovaného nebo seniora. V potaz se rovněž bude brát jeho vztah k Praze 3, který bude vycházet například z délky jeho dosavadního pobytu.

Míru vážnosti žádostí bude posuzovat sociální odbor, který by měl reálně zhodnotit bytovou situaci a navrhnout bodování. Podle radnice by tak mělo dojít k adekvátnějším postupům při přidělování bytů, než tomu bylo v minulosti. Zohlední se také finanční stav žadatele, kdy by jeho příjem měl být menší či roven 2,4násobku životního minima. „Nyní na obecní byt dosáhnou jen občané s opravdu nízkými příjmy, kteří si byt na trhu dovolit nemohou,“ upřesňuje Rut.

Dva roky pobytu

Smlouvy bude městská část uzavírat na dva roky s možností prodloužení. Jedinou výjimkou v tomto ohledu budou žadatelé nad 70 let. „V minulosti byly obecní byty pronajímány často i na dobu neurčitou. To teď končí. Je potřeba pomoct občanům, kteří se ocitnou v nouzi, zároveň ale musí být motivováni k tomu, aby sami přispěli ke zlepšení své sociální situace,“ myslí si starosta Jiří Ptáček (TOP 09).

Fotogalerie
5 fotografií