Mateřská škola Kytlická, jejímž zřizovatelem je Praha 9, totiž od ministerstva školství, a od Domu zahraniční spolupráce, obdržela prestižní ocenění za práci ve „virtuálním světě.“ O co konkrétně se jedná? „E-Twinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol, např. učitelé, ředitelé, knihovníci, z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady,“ dočteme se v papírovém radničním zpravodaji Prahy 9.

Školka obdržela Národní certifikáty kvality za česko-slovenský projekt Není den jako den, a česko-italský projekt Paw Friends, který realizovala právě v rámci aktivity e-Twinning. „Pod tímto názvem si představte spolupráci škol on-line, tedy s využitím digitálních technologií. Spolupráce je určena mateřským, základním a středním školám, kdy se učitelé a žáci mohou setkávat ve společném virtuálním prostoru,“ vysvětlila vedoucí odboru školního vzdělávání Domu zahraniční spolupráce Pavla Šabatková.

Nač je to dobré?

Projekt například velmi vhodně napomáhá rozvoji cizích jazyků. Právě v této oblasti MŠ Kytlická bodovala. „Je jednou z nejaktivnějších mateřských škol v ČR,“ uvádí Šabatková. Že nejde o žádné překvapení, dokládá fakt, že předloni byla školka oceněna certifikátem kvality za projekt Rozdílní, ale podobní, který bývá udělován za inovativní přístup k výuce cizích jazyků. „MŠ Kytlická ji získala jako jediná školka v republice a je v tomto úžasným příkladem toho, jak vést výuku cizích jazyků,“ upřesňuje Šabatková.

Výuka z větší části probíhá za pomoci moderních technologií. V rámci využití virtuální reality ale samozřejmě neschází prvky „školy hrou“, kdy si děti kreslí, modelují, skládají lego nebo se vypravují na výlety do přírody. Nebo „spolupracují se svými učitelkami na přípravě videí pro své kamarády v zahraničí,“ uzavírá Devítka.