Konkrétně nejpalčivěji vnímaným problémem obyvatel se stala demolice lávky pro pěší přes Opatovskou třídu, k níž došlo koncem roku 2019. „Lávka spojující EUC Klinika Praha-Opatov s obchodní pasáží Opatov již byla v nevyhovujícím technickém stavu,“ uvádí radní pro oblast dopravy Martin Duška (Piráti). Lávka byla stržena během tří dnů, přičemž radnice plánuje zbudovat její náhradu. Oproti tomu další lávka u zastávky Metodějova má jít k zemi se svolením magistrátu bez náhrady.

Zda se jednalo o bezvýchodně nutné řešení, si není jistý zastupitel Prahy 11 Robert Vašíček (SPD). „Tragédie nastala, když žádný ze starostů Prahy 11 lávku neudržoval, až se část lávky propadla. Nevěřím, že bylo nutné ji zbořit,“ uvedl do tištěného zpravodaje Prahy 11 Klíče s dovětkem, že kdyby se o lávku radnice lépe starala, k její demolici nemuselo dojít. Podle Dušky ovšem nebylo vyhnutí, což prokázaly i odborné posudky.  

Staronová parkoviště

Jižní Město, podobně jako jiné městské části na okrajích metropole, zažívá, co se parkování týče, krušné časy. Parkovacích míst je nedostatek. „S Technickou správou komunikací (TSK) a hl. m. Prahou jedná vedení radnice o možnostech provozování parkovišť, která jsou v současné době pod správou soukromých subjektů,“ uvádí Martin Duška. „Změna provozovatelů těchto parkovišť by mohla vést k odlišné cenové politice i kapacitnímu obsazení, což by pomohlo naší městské části zmírnit parkovací deficit.“

Ze zeleného mezi beton

Další z projektů, který by se měl začít uskutečňovat letos, je rozvoj cyklistiky, konkrétně zřízení nových cyklotras. Ta nejdůležitější by se měla týkat trasy A216, která by propojila Kunratický les s ostatními cyklotrasami na Jižním Městě. „Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo dotaci pro naši městskou část ve výši 700 000 Kč na studie proveditelnosti nových dopravních staveb,“ sdělil radní. Pakliže ta prokáže, že výstavba tras je technicky možná, mělo by se začít s jejich realizacemi.

Fotogalerie
5 fotografií