V hlavním městě jsou prakticky dvě možnosti, jak nakládat s biologickým odpadem. Buď kompostovat, nebo jej vhodit do hnědých kontejnerů na bioodpad. Těch ale podle radnice nemůže na Jižním Městě přibývat tolik, aby pokryly potřeby obyvatel. Proto biologický odpad velmi často končí ve směsném odpadu, což není úplně ideální.

„Proto jsem využil nabídky jihoměstského občana Ladislava Klegera, abychom mu dotací a souhlasem s využitím našeho pozemku umožnili moderní uzavřený kompostér pilotně vyzkoušet, a celý projekt jsem předložil komisi pro životní prostředí a radě,“ uvádí místostarosta pro životní prostředí Jakub Lepš (TOP 09).

Přibudou další?

Rada Prahy 11 záměr posvětila. Komunitní kompostér tak bude fungovat na rohu ulic Hrdličkova a Babákova. „Doufám, že budeme následně schopni najít další místa a další komunity, které ve spolupráci s naší radnicí zvolí tuto cestu likvidace bioodpadu,“ uvádí Lepš. Nejprve se však v praxi musí ukázat, zda se takový kompostér na sídlišti opravdu vyplatí.