Prev-Centrum se už v Praze 14 staralo dříve o žactvo v rozmezí 2. až 7. třídy napříč základními školami, které městská část spravuje. Radnice s ním na základě jeho dobrých výsledků v oblasti primární prevence na základních školách hodlá spolupracovat minimálně dalších pět let.

„Pomocí těchto programů usilujeme o to, aby žáci a studenti měli dostatek informací o možných důsledcích rizikového chování,“ uvádí pro zpravodajský měsíčník radnice Prahy 14 Veronika Havlíčková, která je koordinátorkou prevence kriminality Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Prahy 14. „Děti se v rámci přednášek učí rozhodovat, efektivně řešit konflikty, smysluplně trávit volný čas a vypořádávat se se situacemi spojenými s různými druhy rizikového chování, včetně užívání návykových látek,“ líčí Havlíčková. Podle ní také prevence přispívá k rozvoji „zdravého klimatu“ ve školách mezi žáky, čímž se také předchází potenciální šikaně.