V hlavním městě je poslední dobou trendem zřizovat nová komunitní centra. Díky péči magistrátu, městských částí i neziskových organizací se pozvolna rozprostírají od centra až po okrajové části města. Praha 9 má v úmyslu jedno takové zřídit konkrétně v Jablonecké ulici.

Komunitní centrum bude situováno do rekonstruovaného objektu ze 70. let v Jablonecké ulici, k němuž Praha 9 hodlá zřídit ještě dostavbu, která je od prosince v plném chodu. „Práce přibližně za 31,7 milionu korun bez DPH provádí firma Edikt. Zvítězila v tendru, do kterého byly zaslány dvě nabídky,“ informuje tištěný radniční zpravodaj Devítka.

Nové sály, učebny a zkušebna

Stavební práce by měly být ukončeny v říjnu tohoto roku. Následně by mělo také dojít k otevření nového komunitního centra, které bude zaměřené především na volnočasové aktivity dětí a mládeže. „Pro výchovu a vzdělání nově vzniknou dva sály, dvě malé a dvě velké učebny a také zkušebna,“ uvádí zpravodaj.

Projekt počítá se zpřístupněním střechy, kde by se měl nacházet i malý domek. Do velkého sálu by se mělo vejít celkem 80 lidí. „K dispozici tu bude projektor a promítací plátno. Jednotlivé prostory v centru bude Praha 9 pronajímat k pořádání výchovných a vzdělávacích programů.“