Nejčastěji dochází k poškození vodoměrů pochopitelně ve venkovních prostorách. Například ve vodoměrné šachtě. V takových případech vydaly PVK doporučení, jak případným škodám zamezit. Nejde o nic složitého.

Jak zabezpečit šachtu

V případě vodoměrné šachty lze například na spodní víko šachty instalovat polystyrenovou desku, která by omezila průnik námrazy dovnitř do šachty. Polystyren funguje jako efektivní izolant. Dále může pomoci jakákoliv izolační vata – nikoliv skelná – nebo plastový pytel, který je naplněný drceným poylstyrenem či jiným podobným materiálem. Velký důraz musí být kladen na to, aby bylo víko venkovní šachty pečlivě uzavřeno, a aby šachta nemohla být zaplavena povchrovou vodou.

A doma?

Ochrana vodoměru, který se nalézá uvnitř obydlí, je vesměs podobná. PVK doporučují vodoměr například omotat topným kabelem, kamennou vatou či jiným tepelně izolačním materiálem. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je pak dobré vypínat a především před odjezdem vyprázdnit jak topení, tak i potrubí za ním.

Škody hradí majitel

I když vodoměr poškodí rozmary počasí, je to majitel, kdo je za jeho stav zodpovědný. A poškození by měl předcházet. „Pokud totiž dojde k poškození vodoměru vinou špatné ochrany, tak si klient náklady na jeho výměnu hradí sám. Výměna toho nejběžnějšího vodoměru stojí přes dva tisíce korun,“ vysvětluje mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Za loňský rok, kdy byla mírnější zima, musely PVK měnit 30 vodoměrů. V předešlých letech jich ovšem bylo na stovky.

Fotogalerie
5 fotografií