Nutrie se v Praze 22 vyskytují v blízkosti vodních toků a ploch. Ačkoliv se pro člověka jedná o relativně bezpečné zvíře, dokáže svým způsobem života nadělat pořádnou paseku. „V případě, že tento živočich nemá v přírodním prostředí přirozeného predátora, může dojít vlivem nekontrolovaného množení k narušení ekologické rovnováhy a k vytlačení domácích druhů volně žijících živočichů,“ uvádí mluvčí Prahy 22 Petra Vaňková.

Pověstné jsou nutrie rovněž vyhrabáváním dlouhých nor, které způsobují nestabilitu říčních nebo rybničních břehů. „Nutrie poškozují jak kořenový systém břehových porostů, tak vlastní vegetaci,  vzniká tak velké riziko sesuvu břehů, popřípadě i pád stromů,“ uvádí mluvčí.

Přenašeč parazitů

Největším problémem pro lidi pak může být to, že nutrie bývají hostiteli nejrůznějších parazitů. „Zejména se jedná o druh Strongyloides myopotami napadající lidskou kůži,“ varuje Vaňková. „Žádáme proto občany, aby nutrie nekrmili, a tím nepřispívali k nekontrolovanému množení tohoto škůdce.“

Video
délka: 01:06.07

V Podolí napočítáte až dvacet nenažraných nutrií. Eva Fornálová

Fotogalerie
11 fotografií