Už 9. září se dělníci nastěhovali na silnici mezi Uhříněvsí, Netluky a Dubčí, aby zde zahájili rekonstrukci propustky na Říčanském potoce. Komunikace bude v daném úseku zcela uzavřená jak pro veškerý automobilový provoz, což by měli vzít v potaz řidiči, využívající především navazující komunikace V Bytovkách a Bečovská, tak i pro pěší a cyklisty.

Nemělo by se však jednat o definitivní řešení. „Městská část nechá po zahájení prací vybudovat zhotovitelem stavby provizorní lávku pro pěší a cyklisty, která bude zprovozněna od 21. 9. 2019 a bude v provozu po dobu realizace stavby,“ uvádí mluvčí Prahy 22 Petra Vaňková. Do té doby musí nicméně i oni jinudy.
Tento úsek silnice bude zcela uzavřen, což zkomplikuje dopravu mezi Netluky, Uhříněvsí a městskou částí Dubeč.
Tento úsek silnice bude zcela uzavřen, což zkomplikuje dopravu mezi Netluky, Uhříněvsí a městskou částí Dubeč.
Autor: ÚMČ Praha 22