Benzo(a)pyren je látka, který se do ovzduší dostává při spalování odpadu. „Její škodlivost je dlouhodobě vědecky prokázána. Skutečnost, že pro ni není stanoven emisní limit, ještě neznamená, že bychom její vypouštění neměli hlídat. Zavedení kompenzačních opatření ze strany provozovatele spalovny považujeme za zcela důvodné a věříme, že budou zohledněna v konečném stanovisku,“ uvedla první místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková (Piráti).

Projekt výměny kotlů spalovny má do roku 2023 zvýšit kapacitu zařízení ze současných 330 000 tun spáleného odpadu ročně na 394 000 tun. Jeden ze čtyř kotlů již vyměněn byl, na dalším se pracuje a zbylé budou následovat. Podle radnice Prahy 10 je projekt s ohledem na navýšení kapacity natolik významný, že by mělo být nařízeno veřejné projednání v rámci EIA. „O jeho případném konání budeme s krátkým předstihem informovat na internetu a sociálních sítích,“ uvedla starostka Prahy 10 Renata Chmelová (Vlasta).

Zástupci Pražských služeb před časem při spuštění prvního modernizovaného kotle uvedli, že nová zařízení mají vyšší účinnost a nižší emise. Oxidů uhlíku a dusíku mají produkovat o 40 až 50 procent méně. Celková investice má být zhruba 2,8 miliardy korun. Provoz v Malešicích začal fungovat v roce 1998.

Video
délka: 02:59.23

Ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha o modernizaci spalovacích linek. Daniel Vitouš

Fotogalerie
16 fotografií