Uzavírka Podchýšské ulice se uskuteční v úseku od křižovatky s ulicí Ke Kálku, tedy od rybníčku Kálek, až po křižovatku s Libušskou ulicí. Autobusové linky číslo 113 a 913 budou po celou dobu opravy končit v zastávce Písnice. Úsek Točná – Cholupice bude obsluhovat pouze linka číslo 341.

Akce začíná v pondělí 29. července, konec uzavírky je naplánovaný na neděli 4. srpna. Objížďka pro oba směry je vedena přes ulice Libušská, Meteorologická a Generála Šišky, tedy přes Libuš a Modřany.