Zmiňované tři přechody pro chodce jsou umístěné u autobusových zastávek Petržílova a Pavelkova. S přihlédnutím k tomu, že v lokalitě funguje také školka a škola a pohybují se tu děti, je na místě pozastavit se nad tím, zda jsou přechody dostatečně bezpečné.

Vzhledem ke skutečnosti, že jde o dopravní tah na Cholupice, tu chodci přecházejí relativně širokou silnici. Přechod je uprostřed osazený středovým „cityblokem“, který na půli cesty poskytuje chodcům jakýsi pomyslný ostrůvek, místo je za tmy osvětlené, ale žádné další bezpečnostní prvky se tu nenacházejí. Nejsou tu zpomalovací prahy ani rychlostní omezení. Maximální povolená rychlost tu je 50 km/h.

„V rámci bezpečnosti silničního provozu neevidujeme žádný požadavek na úpravu tohoto přechodu. Jde o přechod, který splňuje základní parametry dle ČSN 73 6110, a to včetně přisvětlení,“ uvedla tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Video
délka: 01:03
1080p 720p 360p

Přechody v ulici Čs. exilu nemají příliš bezpečnostních prvků, podle TSK však splňují všechny normy. Daniel Vitouš

V případě, že by si obyvatelé zmiňované lokality přáli mít zde bezpečnější přechody, mají se ozvat na radnici Prahy 12. „V současnosti takový podnět od obyvatel neevidujeme. Takovou situaci je potřeba řešit tak, že občané na radnici pošlou mail, ve kterém uvedou, že na místě žádají osazení zvýšených prahů kvůli bezpečnosti. My už pak věc budeme řešit dál s TSK a dalšími organizacemi,“ uvedla radní Prahy 12 pro dopravu Lenka Vedralová (ANO).

Podle ní se v tomto konkrétním případě budou k věci vyjadřovat ještě další organizace. Kvůli autobusovému provozu bude třeba stanovisko dopravního podniku, svůj pohled na věc v takových případech poskytují také policisté a odbor dopravy městské části.

Fotogalerie
13 fotografií