Rekonstrukce kanalizace v ulici Vosmíkových a části ulice Na Dědince byla původně v plánu od 25. července do konce října letošního roku. Kvůli rozsáhlému zásahu měla být ulice zcela uzavřena, objízdná trasa se plánovala po ulicích Na Sypkém, V Zahradách a Pod Čertovou skálou.

Tato trasa má však podle pražského magistrátu vzhledem k intenzitě dopravy na tomto místě zcela nepřípustný stavebně-technický stav, kde je spousta výmolů. Nákladní auta a autobusy by podle úřadu až příliš zatěžovaly klidovou zástavbu hlukem. Další komplikací je probíhající rekonstrukce mostu ve Vysočanské ulici přes Libereckou.

„S ohledem na výše uvedené skutečnosti a negativní dopad na dopravu doporučujeme realizovat stavební práce na rekonstrukci kanalizace v ulici Vosmíkových v průběhu celých letních prázdnin příštího roku po včasném předchozím projednání akce a před realizací akce opravit povrch vozovky na komunikacích na objízdné trase,“ uvádí zamítavé stanovisko magistrátu. Akce se z těchto důvodů odsouvá.

Fotogalerie
3 fotografie