Komunitní centrum Žižkov vznikalo především za účelem sblížení starších i mladších generací. Probíhají v něm jak lekce cvičení pro seniory, také kurzy šití nebo vaření. „Oblíbené je cvičení pro maminky s dětmi se zajištěným hlídáním a předškolní klub, jehož kapacita je téměř vyčerpána,“ uvádí Radniční noviny Prahy 3, oficiální zpravodaj radnice.

Mimo pravidelných akcí se zde rovněž konají jednorázové aktivity jako například Sousedská slavnost. Všechny aktivity přitom bývají bezplatné, vyjma nízkoprahových kurzů češtiny. Zrovna tak zde byla uvedena do provozu komunitní lednice. Ta je kromě Žižkova k nalezení také v komunitních centrech Kotlaska nebo v Holešovicích. Další aktivity centra, jehož zřizovatelem je městská část Praha 3, budou rozšiřovány minimálně do konce roku 2020.