Diagnostika bude rozdělena na čtyři etapy, aby nedošlo k většímu narušení plynulosti dopravy. „Každý pracovní den projede po Barrandovském mostě přes 140 tisíc vozidel, proto je součástí projektu tak podrobná diagnostika, abychom v průběhu rekonstrukce nebyli překvapeni stavem některých částí mostu a kvalitou materiálů. To by mohlo rekonstrukci velmi zkomplikovat,“ říká generální ředitel TSK Petr Smolka.

První dvě etapy obnášejí diagnostické práce. Jde například o sondy k předpínací výztuži z vnějšího líce do nosné konstrukce i zjištění kontaminace betonu chloridovými ionty, kdy bude nutné se dostat k samotnému plášti mostu.

V dalších dvou fázích během dvou víkendů dojde k vrtání sond. „Vzhledem k velkému rozsahu prací a dodržení technologických postupů jednotlivých činností budou tyto dvě etapy trvat vždy tři dny (sobota–pondělí), a to v časech od 8:00 do 17:00 hodin,“ uvádí Barbora Lišková, mluvčí TSK.

Podívejte se na přesný harmonogram prací, které zasáhnou do plynulosti provozu:

Etapa 1: 1. 4. 2019 10:00–17:00 hod., 2. 4. 2019 8:00–17:00 hod.

Pohyblivý zábor pravého jízdního pruhu od Modřanské po sjezd na Myší díru v max. délce 50 metrů, doprava na mostě zachována třemi pruhy.

Etapa 2: 3. 4. 2019 8:00–17:00, 4. 4. 2019 8:00–17:00, 5. 4. 2019 8:00–14:00

Pohyblivé zábory pravého pruhu na nájezdové rampě z ul. K Barrandovu, doprava zachována levým pruhem. Současně pohyblivý zábor pravého pruhu nájezdové rampy ze Strakonické od Chuchle včetně pravého pruhu od této rampy po sjezd na Modřanskou.

Etapa 3: 13. 4. 2019 (8:00) ─ 15. 4. 2019 (17:00)

Zábor levého jízdního pruhu od Jižní spojky po odbočení do Myší díry, doprava na mostě zachována třemi pruhy. Při nájezdu z Jižní spojky dva pruhy, z Modřanské jeden pruh.

Etapa 4: 20. 4. 2019 (8:00) ─ 22. 4. 2019 (17:00)

Zábor levého jízdního pruhu od Zlíchova po sjízdnou rampu na Modřanskou, doprava na mostě zachována třemi pruhy. Při nájezdu od Zlíchova dva pruhy, z ulice K Barrandovu jeden pruh.

Fotogalerie
9 fotografií