Od 25. března dojde k 5. a 6. etapě stavby Zaokrouhlování vodovodního řadu Praha-východ, která s sebou přinese i nejedno menší dopravní omezení. Do 25. května se pro automobilový provoz uzavřou ulice K Dálnici a Ke Kříži, což jsou prakticky nejdůležitější komunikace pro cestování mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi. U ulice Ke Kříži se navíc odhaduje, že zůstane automobilové dopravě uzavřena do podzimu.

Jet těmito komunikacemi během stavebních prací bude umožněno autobusům MHD nebo vozidlům s povolenkou MČ Praha 22, kterou si lze vyžádat na odboru životního prostředí a dopravy u pana Podvína v kanceláři 111. Povolenky nebudou vydávány plošně ale individuálně po zohlednění náležitosti nároků žadatele – např. v případě péče o špatně pohyblivé rodinné příslušníky.
Červeně vyznačená je oblast, která bude v rámci dopravy po dobu prací na vodovodu omezená. Fialově je vyznačena doporučená objízdná trasa.
Červeně vyznačená je oblast, která bude v rámci dopravy po dobu prací na vodovodu omezená. Fialově je vyznačena doporučená objízdná trasa.
Autor: ÚMČ Praha 22

Dále bude vjezd povolen osobám, které mají v lokalitě trvalé bydliště, ubytování či nemovitost, zrovna tak jako zásobovacím vozům nebo vozům taxislužby. Provoz v daném úseku bude řízen kyvadlově. Nejschůdnější objízdná trasa je vedena od kruhové křižovatky v Pitkovicích ulicí Žampiónová, V Pitkovičkách, Františka Diviše a Podleská.