„Při prohlídkách jsme zjistili 19 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 76 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ uvedl k loňským podzemním kontrolám tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek, podle kterého se zároveň otestovala funkčnost 1780 vstupních šachet a dalších objektů.

Na okraji Prahy se stoka kontroluje takzvanou kouřovou metodou. Její pomocí se loni prověřilo přes 20 kilometrů stokové sítě. Jde o použití zdravotně nezávadné umělé mlhy, kterou pracovníci PVK vhánějí do oddílné splaškové kanalizace. Pokud se mlha dostane k nesprávnému napojení, objeví se v okapech nebo dvorních vpustích. Tím může kontrola snadno zjistit problémy, aniž by bylo nutné spolupracovat s majiteli domů.

„Odhalením neoprávněného napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci se snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren odpadních vod,“ vysvětlil Tomáš Mrázek, podle kterého se loni odhalilo 13 případů nesprávně napojených splaškových přípojek do srážkové kanalizace.

Fotogalerie
4 fotografie