Letiště tak letos očekává další navýšení příjmů z komerčních prostor. Neletecké výnosy, kam patří mimo jiné právě i příjmy z pronájmů komerčních zón, loni činily 2,5 miliardy korun, přibližně o 200 milionů Kč meziročně více. Neletecké výnosy tvoří asi třetinu celkových příjmů letiště. Příjmy z obchodů v rámci Terminálu 2 se tak podle letiště letos zvýší asi o 11 procent. V navyšování těchto příjmů chce letiště pokračovat i v budoucnu.

Rozšířením komerční zóny letiště reaguje na rostoucí počet cestujících, loni jich odbavilo 16,8 milionu, meziročně asi o devět procent více. „Nová komerční zóna na Terminálu 2 umožní letišti v souladu s jeho dlouhodobou strategií uspokojit poptávku neustále rostoucího počtu cestujících, rozšířit nabídku o nový a zajímavý sortiment, poskytnout zákazníkům bohatší výběr a v neposlední řadě zvýšit komfort při nakupování a stravování,“ uvedl Řehoř.

Komerční zóna vznikla přestavbou a rozšířením centrální tranzitní chodby s původní bezpečnostní kontrolou na Terminálu 2. Součástí komerční zóny budou vedle restaurace také obchody s módou a kosmetikou nebo hračkářství.

Podle Řehoře nový komerční prostor brzy doplní ještě dětský koutek. Naopak část prostoru před bezpečnostní kontrolou ve veřejné části terminálu chce letiště využít pro servisní přepážky nebo čekárnu pro cestující se zdravotním postižením.

Letiště kvůli rostoucímu provozu plánuje několik dalších projektů, které by měly dále navýšit současnou kapacitu. Letos je naplánováno například otevření nové odbavovací přepážky na Terminálu 1 a nový odbavovací ostrov na Terminálu 2. Dokončena by měla být také rekonstrukce letadlových stání na prstu B a zmodernizovány budou dvě odletové čekárny. Začít by měla také rekonstrukce třídírny zavazadel. V příštích letech by kapacity letiště měly zvýšit především výstavba nové paralelní dráhy, která by měla začít za čtyři roky, a také rozšíření Terminálu 2.