Každoroční problém, kam s ním, se bude zase opakovat. Jisté je, že stromek nepatří do popelnice, nýbrž do sběrného dvora. Stačí ale nechat vysloužilý stromeček u kontejneru na směsný odpad - Pražské služby je odtud budou stejně jako každý rok svážet. Nejlepší je stromek odložit den před svozovým dnem. „V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad,“ uvedl mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Přímo do popelnic rozhodně nepatří - výrazně by totiž snížily jejich kapacitu.

Nahromaděné vánoční stromky budou pracovníci po celý leden a únor. Vyhozené jehličnany budou sloužit ještě dobré věci. Sebrané, odstrojené stromečky se kupříkladu nadrtí do kompostu. Ostatní, zejména špinavé nebo neodstrojené kousky, poputují do spalovny v Malešicích, kde se z nich vyrobí elektřina a teplo pro domácnosti. Od 17. do 31. prosince bude také posílen odvoz tříděného skla.

Fotogalerie
8 fotografií