Poslední říjnový víkend bylo nejen v Praze rušno od rána do večera. Slavilo se, veselilo, připomínaly se krásné ale i krušné chvíle, kterými československý stát za uplynulých sto let prošel. V Petrovicích s poctami začali o něco dříve.

Pocta pietou, průvodem i zasazenou lípou

23. října totiž došlo na prostranství před tamní základní školou k výsadbě Lípy republiky, která by měla příštím generacím připomínat nejen jubilejní ročník, ale také okolnosti, které k oslavě vedly. Starostka Petrovic Olga Hromasová (ODS) při té příležitosti připomenula, že právě v prvním roce života mladého samostatného státu lidé s nadšením vysazovali náš národní strom čili lípu na mnoha místech republiky jako symbol státnosti, svobody a demokracie.

Téhož dne se v Petrovicích konal i premiérový lampionový průvod, a to i přes nepřízeň počasí. 24. října se za účasti představitelů městské části, žáků gymnázia ALTIS a Dino Elementary School či zástupců Městské policie hl. m. Prahy nebo Československé obce sokolské uskutečnily i pietní akty s kladením věnců na petrovickém hřbitově a u památníku padlých obou světových válek v Edisonově ulici.