Od 9. září až do 24. listopadu budou v několika termínech rozmístěny v ulicích Vinoře velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Konkrétně 9. září bude přistaven v ulici Bohdanečská u zahrádkářské kolonie od 13 do 16 hodin. Kontejner se do téže ulice vrátí ještě 7. října, kde bude přistaven ve stejný čas, a 24. listopadu, tentokrát však od 9 do 12 hodin.

Do ulice Křemílkova se kontejner přistaví 15. září od 13 do 16 hodin. Stejné časy si pak mohou místní obyvatelé zapamatovat i ve dny 14. října a 10. listopadu. U zahrady školy v ulici Mikulovecká se kontejner ocitne 23. září od 13 do 16 hodin. 4. listopadu se ve stejný čas na toto stanoviště vrátí.

V ulici U Bakaláře, pod tamní Normou, se velkoobjemový kontejner na bioodpad přistaví 29. září v dopoledních hodinách, od 9 do 12 hodin. 11. listopadu se na tomtéž místě objeví znovu, tenrokrát od 13 do 16. hodin.

  V listopadu pak budou kontejnery přistaveny ještě ve dvou ulicích, a to konkrétně 18. listopadu na křižovatce Turkovické a V Žabokrku od 13 do 16 hodin, respektive v ulici U Cukrovaru 24. listopadu od 9 do 12 hodin.