Sinice obsahují látky, které mohou vyvolat alergické reakce. Podle citlivosti se mohou u koupajícího objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže. Pokud jsou sinice výrazně přemnožené, zdravotní rizika jsou vážnější. Toxiny produkované sinicemi mohou způsobit akutní otravu, která se projevuje střevními a žaludečními obtížemi a bolestí hlavy, ale i trvalým poškozením jater.

V ostatních čtyřech koupalištích, která hygienici pravidelně kontrolují, je voda na stupnici od jedné do pěti hodnocena nejlepší možnou známkou. Bez problému je voda v koupalištích s přírodním čištěním vody Lhotka a Radotín a podle měření z 6. srpna v nádrži v Divoké Šárce. V těchto koupalištích hygienici nezaznamenali zhoršení kvality vody od začátku sezony.

Proti prvnímu srpnovému měření už není zakalená voda ani v koupališti Džbán. I po koupání ve vodě, kde nebyly zaznamenány žádné problémy, však hygienici doporučují důkladnou sprchu pitnou vodou.

Letošní koupací sezona oficiálně začala 30. května. V Praze hygienici kontrolují čtyři přírodní koupaliště, a to Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař, dále koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín a Lhotka a betonovou nádrž Divoká Šárka. Kvalitu vody hygienici hodnotí každý druhý týden až do závěru sezony 1. září.