Zákaz koupání platí letos od 9. července v Šeberáku. V menším množství hygienici sinice naměřili ve vodě z hostivařské nádrže. Voda je hodnocena stupněm tři – ve vodě je možné se koupat, ale u citlivých lidí se může objevit vyrážka.

Sinice obsahují látky, které mohou vyvolat alergické reakce. Podle citlivosti se mohou u koupajícího objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže. Pokud jsou výrazně přemnožené, zdravotní rizika jsou vážnější. Toxiny produkované sinicemi mohou způsobit akutní otravu, která se projevuje střevními a žaludečními obtížemi a bolestí hlavy, ale i trvalým poškozením jater. 

Druhým stupněm ohodnotili hygienici vodu v koupališti Džbán, kde je znatelné zakalení. Bez problému je voda v biotopu Lhotka a v nádrži v Divoké Šárce a podle měření z 23. července i voda v koupališti s přírodním čištěním vody v Radotíně. Hygienici ohodnotili vodu těchto tří koupališť nejlepší známkou. I po koupání ve vodě, kde nebyly zaznamenány žádné problémy, však hygienici doporučují důkladnou sprchu pitnou vodou.

Letošní koupací sezona oficiálně začala 30. května. V Praze hygienici kontrolují čtyři přírodní koupaliště, a to Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař, dále koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín a Lhotka a betonovou nádrž Divoká Šárka. Kvalitu vody hygienici hodnotí každý druhý týden až do závěru sezony, tedy do 1. září.