V okolí Čakovic, které leží v těsné blízkosti Letňan na severovýchodním cípu Prahy, se každým dnem schyluje ke žním. Předpokládá se, že by měly začít už 5. července. Kromě zemědělského „ruchu“ a sklizených plodin to s sebou ponese i pár drobných nepříjemností pro místní.

„S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší,“ stojí v tiskové zprávě městské části Praha-Čakovice. Jejím obyvatelům se proto doporučuje, především těm, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní příliš nevětrali. Radnice Čakovic zároveň upozorňuje místní řidiče, že po dobu žní budou patrně na silnicích potkávát větší množství zemědělských dopravních prostředků. „Žádáme Vás proto o zvýšenou pozornost a trpělivost,“ nabádá také společnost, která žně bude provádět, okolní řidiče.